บรรยายหลักสูตร IoT for Business and Controlle ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บรรยายหลักสูตร loT for Business and Controlle

ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

          

          

 

บรรยายหลักสูตร loT for Business and Controlle

ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

    ในวันที่ 19-21 ธันวาคม 2559 คุณธีระ เอี่ยมศรีตระกูล ได้รับเกียรติ ให้ไปบรรยายหลักสูตร loT for Business and Controlle ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยี ทางด้าน Internet of Thing ประโยชน์การนำไปใช้ในเชิงธุรกิจ และแนวทางควบคุมสั่งการอุปกรณ์สารสนเทศต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้