ภาพกิจกรรมงานสัมมนา Cyber Security เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 โดย SIPA

ภาพกิจกรรมงานสัมมนา Cyber Security เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 โดย SIPA

คุณธีระ เอี่ยมศรีตระกูล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรงานสัมมนา Cyber Security
วันที่ 11 มิถุนายน 2558
สัมมนาเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจดิจิตอล หัวข้อ Cyber Security วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสัมมนาและคอนเนคชั่น เดอะคอนเน็คชั่น เอดูคูซีน