ภาพบรรยากาศการอบรมการนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานภายในองค์กร ณ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

ภาพบรรยากาศการอบรมการนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานภายในองค์กร

ภาพบรรยากาศการอบรมการนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานภายในองค์กร

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559
ณ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
กระทรวงกลาโหม
โดย คุณธีระ เอี่ยมศรีตระกูล

ได้รับเกียรติเป็นผู้วิทยากรพร้อมรับมอบของที่ระลึกหลังการฝึกอบรม