NID – Hotspots & Billing Management Solution

NID – Hotspots & Billing Management Solution

What is Wi-Fi HOTSPOT ??

 • WIFI  (Wireless Fidelity)  คือ Wireless LAN นั่นเอง เป็นการสื่อสารด้วยระบบไร้สาย บนเทคโนโลยี IEEE802.11 โดยที่จะทำงานภายใต้คลื่นวิทยุ2.4GHz ซึ่งอุปกรณ์ทุกตัวซึ่งต่างยี่ห้อกันนั้นมันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่มีปัญหา ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน โดยจะมีการออกเป็นWIFI certified ซึ่งเป็นอันรู้กันว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นสามารถติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ตัวอื่นที่มีตรา WIFI certified นี้ได้เช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวได้ออกมา 3 ความเร็วด้วยกัน คือ
  • 802.1a ทำงานด้วยความถี่ 5 GHz ที่อัตราความเร็วข้อมูล 54 Mbps (แต่ไม่นิยมใช้งานในประเทศไทย )
  • 802.1b ทำงานด้วยความถี่ 2.4 GHz ทึ่ความเร็ว 11 Mbps
  • 802.1g ทำงานด้วยความถี่ 2.4 GHz ทึ่ความเร็ว 54 Mbps
  • HOTSPOT  คือ บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายแบบความเร็วสูง โดยใช้เทคโนโลยีบรอดแบนด์ผสมผสานกับเทคโนโลยีไรสาย (WI-FI) ทำให้สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ทุกที

  NID – WIFI HOTSPOT Software Features

  1. ยืนยันตัวตนได้ทั้งในรูปแบบ Login ผ่าน Web Site และในรูปแบบอื่นๆ เช่น WPA2- Enterprise (สำหรับองค์กรขนาดใหญ่
  2. สามารถสร้างคูปอง เพื่อเข้าใช้งาน Internet ไม่จำกัดจำนวน
  3. สามารถกำหนดรูปแบบการใช้งาน Internet ได้ เช่น คูปองสามารถใช้งาน Internet ได้ 3 ชั่วโมงภายใน 1 วัน, ผู้เข้าพักสามารถเล่น Internet ได้ไม่จำกัด ภายในช่วงเวลาเข้าพัก, User/Password สามารถใช้งานได้จนหมดอายุสัญญาเช่าห้องพัก เป็นต้น
  4. ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยน User /Password ได้ด้วยตัวเอง
  5. ผู้ให้บริการ สามารถออกแบบคูปองใช้งาน Internet ได้ตามความต้องการ
  6. ระบบสามารถควบคุมอัตราเร็วในการรับส่งข้อมูล เพื่อลดปัญหา User ใช้ โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดข้อมูลเช่น Bit Torrent จนระบบไม่สามารถให้บริการผู้ใช้งานท่านอื่นได้
  7. ระบบสามารถจัดเก็บประวัติการเข้าใช้งาน ของผู้ใช้งานและจัดทำรายงานในรูปแบบรายงานประจำเดือนได้
  8. ระบบสามารถเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานตามข้อกำหนดของพรบ.การใช้งานคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้
  9. ระบบสามารถให้บริการได้ในรูปแบบ Prepaid (เติมเงิน) และ Post Paid (เสียค่าบริการรายเดือนได้)

  ลักษณะของสถานประกอบการที่เหมาะกับการใช้งาน NID-WIFI HOTSPOT

  1. ร้านกาแฟ
  2. ร้านอาหาร
  3. ห้างสรรพสินค้า
  4. อพาร์ทเมนท์ ห้องพัก
  5. โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท
  6. คอนโดมิเนียม
  7. หมู่บ้าน
  8. โรงเรียน มหาวิทยาลัย
  9. โรงพยาบาล

   ประโยชน์จากการใช้งาน

  1. มีความสะดวกสบาย ความคล่องตัวในการใช้งานสูง
  2. รับส่งอีเมล์ , ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
  3. ไม่พลาดโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ และข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลก
  4. ผู้ใช้สามารถรับ/ ส่งข้อมูลต่างๆ ทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา
  5. สามรถกำหนดค่าบริการได้ทั้งแบบ PRE-PAID ( จ่ายก่อนใช้งาน) และ แบบ POST-PAID ( ใช้งานก่อนจ่ายทีหลัง), ซึ่งอาจจะคิดเป็นราคาต่อนาที , ต่อชั่วโมง หรือเหมาจ่ายเป็นรายวันก็ได้ หรือการคิดค่าบริการแบบ POST-PAID หรือ การใช้งานก่อนจ่ายทีหลัง เหมาะสำหรับผู้เช่าพักตามโรงแรม หรือรีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์
  6. มูลค่าของค่าเช่าเพิ่มขึ้น ทำให้อาคารของคุณได้เปรียบคู่แข่งอื่น ๆ
  7. มีรายได้จากการให้บริการ ซึ่งเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นอีกทาง
  8. ใช้ประโยชน์ สำหรับการแข่งขัน
  9. การสร้างแรงดึงดูดใจ
  10. เป็นส่วนส่งเสริมการขาย (Promotion)
  11. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ
  12. เพิ่มคุณภาพและการบริการที่ดี อาทิเช่น โรงแรมม , สนามบิน , โรงพยาบาล , ศูนย์การค้า , รีสอร์ท , คอฟฟี่ช๊อป ฯลฯ ทำให้ดึงดูดมีลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้น